hem - accueil


              tempera monotypi tusch

                                  

...Mjuka, abstraherade fält och himlar med horisontlinjer i olika höjder blir till form i upplösning...

Johanna Gredfors Ottesen, journalist


Hennes bilder bjuder in till introspektion, tystnad, djup.

Nathalie Brichler, journalist


Melankoli...den tid man ger sig själv,vars och ens poesi, sättet att dra ut på saker.

Rondinone


Jag upprepar ett tema i många variationer, så länge former och innehåll inspirerar mig.


             tempera monotypie encre


... Les doux champs tirant vers l'abstrait, les ciels, les lignes d'horizon à des hauteurs différentes se dissolvent ...

Johanna Gredfors Ottesen, journalist


Ces oeuvres invitent à l'introspection, au silence, à la profondeur.

Nathalie Brichler, journalist


Mélancolie... du temps pour soi, la poésie de chacun, cette manière de ralentir des choses.

Rondinone